Punaisia vuorineuvoksia ja kabinettipolitiikkaa

1970-1980-luvuilla idänkaupassa liikkui paljon rahaa erityisesti suurimpien suomalaisten vientiyritysten kaupoissa ja siksi yhtiöiden etuja lobattiin myös poliittisen päätöksenteon käytävillä ja kabineteissa. Eräänlainen kulminaatiopiste liike-elämän intressien vaikutuksessa valtakunnan politiikkaan nähtiin vuoden 1982 presidentinvaaleissa, jossa suomalainen teollisuus asettui niin kutsuttujen punaisten vuorineuvosten johdolla tukemaan keskustalaisen Ahti Karjalaisen presidenttiehdokkuutta.

Ahti Karjalainen. Kuvakaappaus Elävästä arkistosta. Lähde Yle.fi
Ahti Karjalainen. Kuvakaappaus Elävästä arkistosta. Lähde Yle.fi

Karjalainen koettiin sen aikaisista vaihtoehdoista parhaaksi edistämään idänkauppaa ja ylläpitämään hyviä suhteita Neuvostoliittoon. Ajatus perustui Karjalaisen pitkäaikaiseen ministerikokemukseen ja hänen laajaan suhdeverkostoon Neuvostoliitossa.

Teollisuusjohtajista Karjalaisen ehdokkuutta ajoivat tarmokkaasti muun muassa Nokian pääjohtaja Kari Kairamo, Koneen toimitusjohtaja Pekka Herlin, Wärtsilän toimitusjohtaja Tankmar Horn, Rautaruukin toimitusjohtaja Helge Haavisto, Wilh. Schaumanin toimitusjohtaja Gay Ehrnrooth ja suomalaisten rakennusliikkeiden yhteenliittymän Finn-Stroin hallituksen puheenjohtaja Kauko Rastas.

Teollisuuden Keskusliiton hallitus antoi 11. marraskuuta 1981 julkilausuman, jossa se kehotti tukemaan presidentinvaalissa niitä puolueita ja henkilöitä, jotka olivat ”aktiivisesti kehittäneet markkinatalousjärjestelmään pohjautuvaa ulkomaankaupan monipuolistamista ja naapurimaamme Neuvostoliiton kanssa käytävää, työllisyyttä edistävää kauppaa”. Julkilausumassa ei tosin mainittu Karjalaisen nimeä, mutta osoite oli selvä. (Wikipedia)

Tilanne muuttui keskustapuolueen Kuopion puoluekokouksessa, kun eduskunnan silloinen puhemies Johannes Virolainen voitti Karjalaisen ehdokasäänestyksessä ja tuli valituksi puolueen presidenttiehdokkaaksi. Vaalit voitti Mauno Koivisto ja Karjalainen nimettiin Koiviston seuraajaksi Suomen Pankin pääjohtajaksi.

Näin Nokian idänkaupassa uransa tehnyt Stefan Widomski muisteli tunnelmia SVKK:n jäsenlehti Venlassa vuonna 2016:

”Moni ihmetteli Karjalaiselle annettua tukea, sillä hänen alkoholiongelmansa oli silloin tiedossa. Teollisuusjohtajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että juuri Karjalainen oli se, johon neuvostoliittolaiset luottivat ja että hänen astuminen presidentinvirkaan hillitsisi hänen alkoholinkäyttöään. Taustalla lienevät vaikuttaneet myös Karjalaisen monivuotisen ministeriuran aikana rakentuneet kontaktit ja kokemukset Neuvostoliitosta. Oli mielenkiintoista, että Neuvostoliitto tuntui luottavan maalaisliittolaiseen Karjalaiseen enemmän kuin suomalaisiin kommunisteihin. Venäläiset ovat tällaisissa asioissa hyvin pragmaattisia.”

Punaiset vuorineuvokset

Idänkaupan vuorineuvokset olivat Suomen ja Neuvostoliiton välisen bilateraalikaupan aikakauden aktiivista idänvientiä harjoittaneiden suomalaiskonsernien pääjohtajia. Idänkaupan vuorineuvoksia on leikillisesti kutsuttu puhekielessä punaisiksi vuorineuvoksiksi, koska kaupan muoto oli Neuvostoliiton kanssa käytävä periaatteeltaan sosialististen maiden väliseen tavaranvaihtoon perustuva valtioiden välinen bilateraalikauppa.

Idänkaupan vuorineuvoksiin kuuluivat muun muassa valtiollisen terästehdas Rautaruukin vuorineuvos Helge Haavisto, metalliteollisuuskonserni Wärtsilän vuorineuvos Wilhelm Wahlforss, Wärtsilän toimitusjohtaja Tankmar Horn, rakennuskonserni Polarin vuorineuvos Kauko Rastas, valtiollisen öljy-yhtiö Nesteen vuorineuvos Uolevi Raade, valtiollisten metsäteollisuusyhtiö Enso-Gutzeitin ja Valmetin ministeri Olavi J. Mattila sekä Nokian vuorineuvos Kari Kairamo. (Wikipedia)

12. marraskuuta 1981 Juri Andropov valittiin Neuvostoliitossa edesmenneen Leonid Brežnevin seuraajaksi

Vuoden 1967 vuosikokous

Vuoden 1967 vuosikokous järjestettiin 27. marraskuuta Neuvostoliiton ulkomaankauppaministeriön konferenssisalissa Moskovassa. Vuosikokoukseen osallistui lähes 250 henkilöä, jotka edustivat 118 kauppakamariyhdistyksen varsinaista jäsentä. Mukana oli myös poliittista johtoa molemmista maista – Suomesta kokouksessa oli läsnä ulkoasiainministeri Ahti Karjalainen.

Vuosikokouksen esitelmän piti Kone Oy:n entinen toimitusjohtaja, vuorineuvos Heikki H. Herlin.

Heikki Herlin (1901 – 1989)
Heikki Hugo Herlin oli suomalainen vuorineuvos ja teollisuusjohtaja ja Kone Oy:n toimitusjohtaja vuosina 1932-1964.

Sotien jälkeen Kone Oy kasvoi voimakkaasti, kun sen valmistamia nostureita ja kuljetuslaitteita vietiin Neuvostoliittoon sotakorvauksina. Neuvostoliiton vienti jatkui myös sotakorvausten päätyttyä, ja 1960-luvulla Kone Oy oli jo Suomen kymmenen suurimman metalliteollisuusyrityksen joukossa.

Heikki Herlin toimi myös luottamustehtävissä ja oli muun muassa Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknisen yhteistoimintakomitean jäsenenä vuosina 1961–1970. (Wikipedia)

Suomalaisten osallistujien matkajärjestelyistä vastasi Suomen Matkatoimisto Oy:n Neuvostoliiton matkojen osasto. Kokousosallistujille tarjottiin neljää erilaista matkapakettia, joista luxe-paketin hintaan sisältyi kolmen tunnin päivittäinen auton käyttö Moskovassa.

matkatarjous

Samaan aikaan Moskovassa koristeltiin kaupunkia, kiillotettiin punalippuja ja valmistauduttiin viettämään Lokakuun vallankumouksen 50-vuotisjuhlallisuuksia 7. lokakuuta 1967.

moskova-1967-polaroid

Valtiovarainministeri Mauno Koivisto nimitettiin Suomen Pankin pääjohtajaksi 13. lokakuuta 1967.

SNKK avaa edustuston Moskovaan

Suomalais-Neuvostoliittolainen kauppakamari ja Neuvostoliiton Yleisliittolainen Kauppamari allekirjoittivat syyskuun ensimmäisenä päivänä 1967 sopimuksen SNKK:n oman edustuston avaamisesta Moskovassa. Neuvostoliiton puolesta suostumus edustuston avaamiselle oli annettu jo edellisvuoden joulukuussa. Sanomalehdistö julkaisi asiasta ensimmäisen uutisen 9. joulukuuta 1966.

Sopimuksen juhlallisessa allekirjoitustilaisuudessa syyskuussa 1967 olivat läsnä muun muassa Neuvostoliiton erikoissuurlähettiläs A.E. Kovalev ja hyvistä idänsuhteistaan tunnettu Suomen ulkoasianministeri Ahti Karjalainen.

Ahti Karjalainen (1923 – 1990)
Ahti Kalle Samuli Karjalainen oli maalaisliittolainen ja keskustapuoluelainen poliitikko, kahden hallituksen pääministeri sekä Suomen pitkäaikainen ulkoministeri. Karjalainen tunnettiin erityisesti hyvistä idänsuhteistaan. Pääministerinä Ahti Karjalainen toimi vuosina 1962-1963 ja 1970-1971. Kummallakin pääministerikaudellaan hän teki virallisen vierailun Neuvostoliittoon. Poliittisen toimintansa ohella Karjalainen oli mm. Rautaruukki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, Outokumpu Oy:n hallintoneuvoston ja Postipankin hallituksen jäsen sekä Neste Oy:n tilintarkastaja. (Wikipedia)

Edustustolle saatiin tilat osoitteesta Pokrovskij Bulevard 4/17. Ennen tilojen käyttöönottoa rakennuksessa oli tarkoitus toteuttaa korjaus- ja sisustustöitä suomalaisvoimin ja -materiaalein. Edustuston yhteydessä olevasta huoneustosta kaavailtiin suomalaisten vientitavaroiden esittelytilaa. Tilojen sisustussuunnitelman tekijäksi valittiin taiteilija Henry Torn.

edustusto3
Tiedoituksia jäsenille 5/1967

Edustusto oli tarkoitus avata marraskuussa vuonna 1967 Moskovassa pidettävään SNKK:n vuosikokoukseen mennessä. Remonttityöt venähtivät kuitenkin seuraavan vuoden puolelle.

Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin edustuston peruskorjaustyöt Moskovassa talossa Pokrovskij bulevard 4/17 jatkuvat edelleen ja vievät pitemmän aikaa kun oli ajateltu. Tästä johtuen edustustoa ei voida saada avattavan kuntoon vuosikokoukseemme mennessä. Suomalaisin voimin tapahtuvan huoneuston sisustustyöhön päästään aikaisintaan joulukuun puolivälissä tai mahdollisesti joulu- ja uuden vuoden pyhien johdosta vasta tammikuun alussa.Tiedoituksia jäsenille 8/1967

Remontti- ja sisustustyöt saatiin lopulta valmiiksi ja edustusto vihittiin käyttöön. Sopimus kauppakamarin edustustosta Moskovassa tehtiin määräämättömäksi ajaksi ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin Moskovan-toimisto toimii 50 vuoden jälkeenkin samassa rakennuksessa.

SVKK:n Moskovan edustuston ensimmäiseksi johtajaksi nimettiin valtiotieteiden kandidaatti Svante Kuhlberg, jonka tehtäväänsä valtuutti SNKK:n puheenjohtaja Paavo Honkajuuri.

honkajuuri-moskova

Paavo Honkajuuri (1914 –2001)
Paavo Honkajuuri oli suomalainen teollisuusjohtaja, koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän sai vuorineuvoksen arvon vuonna 1961. Honkajuuri työskenteli Rauma-Raahe Oy:n pääinsinöörinä vuodesta 1943, toimitusjohtajana 1948–1951 ja Rauma-Repola Oy:n pääjohtajana vuodesta 1951. Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin puheenjohtajana Honkajuuri toimi vuosina 1959 – 1980. (Wikipedia)
Ruotsissa siirrytään oikeanpuoleiseen liikenteeseen 3. syyskuuta 1967.