Neuvostoliitto lakkaa ja idänkauppa sakkaa

Varsovan liitto ja itäblokin maiden talousliitto SEV lakkautettiin vuonna 1989 ja samoihin aikoihin itsenäisyysliikehdintä neuvostotasavalloissa alkoi vahvistua. Konservatiivien suorittaman vallankaappausyrityksen epäonnistuttua Neuvostoliiton kolmen perustajatasavallan johtajat allekirjoittivat joulukuun 8. päivänä vuonna 1991 sopimuksen Neuvostoliiton lakkauttamisesta. Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän parlamentit ratifioivat sopimuksen viikon sisällä.

Jo 1980-luvun lopulla Neuvostoliitossa alkaneet talousvaikeudet kärjistyivät läpitunkevaksi lamaksi, jota 1990-luvun alkuvuosina lääkittiin kivuliain reformein. Yritysten palkkarästit paisuivat, valtion verokertymä kutistui olemattomiin, inflaatio laukkasi, kulutustavarat katosivat kaupoista ja kansalaisten reaalitulot putosivat alle puoleen muutaman vuoden takaisesta tasostaan. Reaalipalkkojen lasku jatkui aina 1990-luvun lopulle.

Yksityistä katukauppaa Punaisen torin vieressä Moskovassa 1990-luvun alkupuolella.
Yksityistä katukauppaa Punaisen torin vieressä Moskovassa 1990-luvun alkupuolella.

Venäjän ulkomaankauppa hiipui ja energianvientitulot romahtivat johtuen osittain suurimpien kauppakumppaneiden – entisten neuvostotasavaltojen – maksukyvyttömyydestä.

Vanhojen ulkomaankaupan sopimusten lakattua olemasta voimassa matkalaukkutuonti nousi kukoistukseen: 1990-luvun puolivälissä arviolta noin kymmenen prosenttia Venäjän ulkomaantuonnista oli yksityishenkilöiden harjoittamaa matkalaukkutuontia.

Suomen ja Neuvostoliiton välinen Clearing-kauppa loppui Neuvostoliiton lakkauttamisen myötä ja Venäjän osuus Suomen ulkomaankaupan kokonaisvaihdosta putosi 11,3 prosentista viiteen prosenttiin. Neuvostoliiton aikaan tehdyistä kaupoista Venäjä jäi Suomelle velkaa yli 600 miljoonaa euroa, jonka se maksoi pois elokuussa 2006.

venajankauppa-1989-1999

Nokian Idänkaupan johdossa uransa tehnyt Stefan Widomski muisteli dramaattisia aikoja SVKK:n jäsenlehti Venlan haastattelussa:

”Pudotus oli dramaattinen niin Nokialle kuin koko Suomellekin, sillä nopeassa ajassa monilta yrityksiltä katosi suurin osa liikevaihdosta ja jollain se tyrehtyi jopa kokonaan. Idänkaupan romahtaminen oli yksi Suomen lamaan johtaneista osasyistä. Kaupan tyrehtyminen vaikutti kahdella tavalla: ensinnäkin vientitulojen menetyksenä ja toisaalta työpaikkojen vähenemisenä, mikä johti nopeaan työttömyyden kasvuun. Kaupan tyrehtymisen vaikutukset vaihtelivat eri toimialoilla. Surullisin esimerkki oli vaate ja kenkäteollisuus, jossa konkursseja nähtiin erittäin paljon. Sen merkitys elinkeinoelämälle ei tosin ollut niin suuri kuin esimerkiksi telakkateollisuudella, joka sekin menetti tilauksiansa idästä.”

Idänkaupan romahtaminen syvensi osaltaan Suomen talouden ylikuumenemisesta ja talouspolitiikasta johtunutta lamaa. Vuosien 1990–1993 laman aikana Suomen bruttokansantuote laski 13 prosenttia ja työttömyys nousi 3,5 prosentista lähes 19 prosenttiin. Vuonna 1993 uudenvuoden puheen piti poikkeuksellisesti silloinen Suomen pääministeri Esko Aho.

Viimeinen vuosikokous vanhalla nimellä

Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin viimeinen vuosikokous vanhalla nimellä pidettiin Finlandia-talossa 28.12.1990. Seuraava vuosikokous jäi pitämättä ja vuoden 1992 kokouksessa kauppakamariyhdistyksen nimi vaihdettiin muotoon Suomalais-Venäläinen kauppakamari.

Vuonna 1990 idänkaupassa puhaltelivat muutokset tuulet, sillä vuosikymmeniä käytössä olleesta clearing-kaupan järjestelmästä oltiin luopumassa. Clearing-kaupan loppuminen ei tullut yllätyksenä, vaan siirtymävaiheen muodoista ja ajasta oli käyty keskusteluja jo jonkin aikaa. Lisäksi idänkaupassa oli clearing-järjestelmän rinnalla jo muutaman vuoden ajan toteutettu myös vapaavaluuttapohjaista kauppaa. Vapaakauppaviennin osuus idänkaupasta oli parhaimmillaan ollut 1980-luvulla noin neljänneksen luokkaa.

Neuvostoliitto oli ilmoittanut virallisesti luopuvansa clrearing-kaupasta tasan kaksi viikkoa ennen SNKK:n vuosikokousta. Kokouksessa puhunut Kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen huomautti, että idänkaupan jatkuminen ei ole maksujärjestelmistä riippuvainen.

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan taso ei ole koskaan riippunut eikä tule vastakaan riippumaan maksujärjestelmästä. On molempien maiden kaupankävijöiden aliarvioimista väittää, että maksujärjestelmä on ylläpitänyt kauppaa riippumatta molemminpuolisista osto- ja myyntihaluista sekä kilpailukyvystä. Se, mikä tulee muuttumaan, on kaupan ennakointi ja ennustettavuus.Ilkka Suominen

Ennen vuosikokousta SNKK järjesti symposiumin, jossa käsiteltiin clearing-kaupan loppumista ja Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan tulevaisuuden näkymiä. Symposiumissa puhuivat muun muassa ulkoministeriön osastopäällikkö Leif Fagernäs, A/O Nesteen johtaja Eija Malmivirta ja professori Urpo Kivikari.

Leif Fagernäs, Eija Malmivirta ja Urpo Kivikari.
Leif Fagernäs, Eija Malmivirta ja Urpo Kivikari.
Lech Wałęsa valittiin Puolan presidentiksi 9. joulukuuta 1990.