”Kaaos ei voi jatkua ikuisesti”

Näin venäläinen sanomalehti oli otsikoinut juttunsa, jossa kerrottiin Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamariyhdistyksen vuosikokouksessaan hyväksymästä nimenvaihdosta sekä Venäjän ja Suomen talouksien vaikeista ajoista. Juttu ilmestyi toukokuussa 1992.

— Kauppavaihdon nykyinen taso ei voi, eikä saa tyydyttää meitä. Nykyinen pudotus johtuu niin Venäjällä kuin Suomessakin vallitsevasta talouskriisistä. Suomessa vaikeuksista yritetään päästä eroon niin hyviksi todetuin vanhoin, kuin uusinkin keinoin, puheenjohtaja Tankmar Horn sanoi artikkelin mukaan.

Molempien maiden talousasioiden pohdiskelun lisäksi kokouksessa arvioitiin kauppasuhteiden tulevaisuudennäkymiä. Kauppakamarin pääsihteeri Hannu Eskelinen muistutti, että kriiseistä oltiin ennenkin selvitty.

— Juuri tällä hetkellä kaupassa on runsaasti ongelmia erityisesti rahoituksen suhteen. Kaaos ei kuitenkaan voi jatkua ikuisesti. Jossain vaiheessa kriisi loppuu ja silloin on tärkeää olla ensimmäisten joukossa käynnistämässä normaaleja kauppasuhteita Venäjällä, Eskelinen totesi.

Pääsihteeri oli oikeassa – tosin Venäjän-kaupan toipumista sen aiemmalle tasolleen jouduttiin odottelemaan vielä useita vuosia.

kokous-1992-lehtijuttu

Slovenia, Kroatia ja Bosnia-Hertsegovina hyväksyttiin YK:n jäseniksi 22. toukokuuta 1992.

Vuosikokous uudessa valtiossa

Ulkomaankaupassa ja maailmanpolitiikassakin vallinneista turbulenttisista ajoista johtuen kauppakamarin vuoden 1991 vuosikokous jäi pitämättä. Eikä ihme, sillä kyseisenä vuonna tilanteet itäisen rajan takana muuttuivat niin nopeasti, ettei mukana meinannut pysyä. Kahden vuosikokouksen välissä myös naapuri itsessään oli vaihtunut: Neuvostoliiton sijasta siellä oli nyt nuori, talousvaikeuksien myllerryksessä demokratiaan ja kapitalistiseen järjestelmään totutteleva Venäjä.

Vuoden 1992 vuosikokous järjestettiin 25. toukokuuta Pietarissa ja siinä käsiteltiin poikkeuksellisesti kahden edellisvuoden toimintakertomukset. Samalla päätettiin myös uusien sääntöjen vahvistamisesta ja nimen muutoksesta: Suomalais-Neuvostoliittolaisesta kauppakamarista tuli nyt Suomalais-Venäläinen kauppakamari. Muutosten voimaantulo jäi kuitenkin odottelemaan vielä hetkeksi muun muassa Suomen Valtioneuvoston vahvistusta.

Kauppakamarin hallituksessa oli tuohon aikaan edustajia niin Suomesta kuin Venäjältäkin. Vuoden 1992 vuosikokouksessa uuteen hallitukseen tulivat valituiksi muun muassa ministeri Tankmar Horn (puheenjohtaja), vuorineuvos Gustaf Serlachius sekä Pietarin apulaiskaupunginjohtajana tuolloin työskennellyt Vladimir Putin.

kokous-1992-hallitus

Gustaf Serlachius 1935 – 2009
Gustaf Fredrik Serlachius oli suomalainen vuorineuvos ja pitkäaikainen metsäteollisuuden ja taide-elämän vaikuttaja. Vuorineuvos Erik Serlachiuksen poika Gustaf Serlachius toimi pitkään sukuyhtiössään G. A. Serlachius Osakeyhtiössä edustaen suvun neljättä polvea yhtiön johdossa. Yhtiö fuusioitui Metsäliiton teollisuuden kanssa vuonna 1986, minkä seurauksena syntyi Metsä-Serla. Serlachius toimi myös Gösta Serlachiuksen taidesäätiön puheenjohtajana 1980–2009. Hänen kaudellaan säätiö avasi Mänttään taidemuseon ohella toisen Serlachius-museon nimeltään Gustaf-museo, joka keskittyy paperiteollisuuden historiaan. (Wikipedia)
22. toukokuuta 1992 Saksa ja Ranska ilmoittivat tukevansa Suomen, Ruotsin ja Itävallan liittymistä Euroopan yhteisön jäseniksi.

Viimeinen vuosikokous vanhalla nimellä

Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin viimeinen vuosikokous vanhalla nimellä pidettiin Finlandia-talossa 28.12.1990. Seuraava vuosikokous jäi pitämättä ja vuoden 1992 kokouksessa kauppakamariyhdistyksen nimi vaihdettiin muotoon Suomalais-Venäläinen kauppakamari.

Vuonna 1990 idänkaupassa puhaltelivat muutokset tuulet, sillä vuosikymmeniä käytössä olleesta clearing-kaupan järjestelmästä oltiin luopumassa. Clearing-kaupan loppuminen ei tullut yllätyksenä, vaan siirtymävaiheen muodoista ja ajasta oli käyty keskusteluja jo jonkin aikaa. Lisäksi idänkaupassa oli clearing-järjestelmän rinnalla jo muutaman vuoden ajan toteutettu myös vapaavaluuttapohjaista kauppaa. Vapaakauppaviennin osuus idänkaupasta oli parhaimmillaan ollut 1980-luvulla noin neljänneksen luokkaa.

Neuvostoliitto oli ilmoittanut virallisesti luopuvansa clrearing-kaupasta tasan kaksi viikkoa ennen SNKK:n vuosikokousta. Kokouksessa puhunut Kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen huomautti, että idänkaupan jatkuminen ei ole maksujärjestelmistä riippuvainen.

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan taso ei ole koskaan riippunut eikä tule vastakaan riippumaan maksujärjestelmästä. On molempien maiden kaupankävijöiden aliarvioimista väittää, että maksujärjestelmä on ylläpitänyt kauppaa riippumatta molemminpuolisista osto- ja myyntihaluista sekä kilpailukyvystä. Se, mikä tulee muuttumaan, on kaupan ennakointi ja ennustettavuus.Ilkka Suominen

Ennen vuosikokousta SNKK järjesti symposiumin, jossa käsiteltiin clearing-kaupan loppumista ja Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan tulevaisuuden näkymiä. Symposiumissa puhuivat muun muassa ulkoministeriön osastopäällikkö Leif Fagernäs, A/O Nesteen johtaja Eija Malmivirta ja professori Urpo Kivikari.

Leif Fagernäs, Eija Malmivirta ja Urpo Kivikari.
Leif Fagernäs, Eija Malmivirta ja Urpo Kivikari.
Lech Wałęsa valittiin Puolan presidentiksi 9. joulukuuta 1990. 

Vuosikokous 1985

Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin vuosikokouksen puhemiehistöä 19. joulukuuta 1985. Vuosikokous järjestettiin kansainvälisen kaupan ja tieteellis-teknisen yhteistyön keskuksessa Moskovassa ja siihen osallistui yli 500 kokousedustajaa Suomesta ja Neuvostoliitosta.

Suomen poliittista johtoa kokouksessa edusti ulkomaankauppaministeri Jermu Laine ja Neuvostoliiton hallituksen edustajana oli ulkomaankauppaministeri B.I. Aristov. Kokouksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Helge Haavisto.

Eduskunta hyväksyi äänin 148−30 Suomen täysjäsenyyden Euroopan vapaakauppajärjestö EFTA:ssa 17. joulukuuta 1985.

Vuosikokous 1976

SNKK:n vuosikokoukset olivat 1970- ja 1980-luvuilla suurtapahtumia, joihin parhaimmillaan osallistui satoja idänkaupan kävijöitä. Kuvassa meneillään vuoden 1976 kokous Kalastajantorpalla. SNKK:n vuosikokouksia järjestettiin myös mm. Finlandia-talon kongressisiivessä.

Vuoden 1967 vuosikokous

Vuoden 1967 vuosikokous järjestettiin 27. marraskuuta Neuvostoliiton ulkomaankauppaministeriön konferenssisalissa Moskovassa. Vuosikokoukseen osallistui lähes 250 henkilöä, jotka edustivat 118 kauppakamariyhdistyksen varsinaista jäsentä. Mukana oli myös poliittista johtoa molemmista maista – Suomesta kokouksessa oli läsnä ulkoasiainministeri Ahti Karjalainen.

Vuosikokouksen esitelmän piti Kone Oy:n entinen toimitusjohtaja, vuorineuvos Heikki H. Herlin.

Heikki Herlin (1901 – 1989)
Heikki Hugo Herlin oli suomalainen vuorineuvos ja teollisuusjohtaja ja Kone Oy:n toimitusjohtaja vuosina 1932-1964.

Sotien jälkeen Kone Oy kasvoi voimakkaasti, kun sen valmistamia nostureita ja kuljetuslaitteita vietiin Neuvostoliittoon sotakorvauksina. Neuvostoliiton vienti jatkui myös sotakorvausten päätyttyä, ja 1960-luvulla Kone Oy oli jo Suomen kymmenen suurimman metalliteollisuusyrityksen joukossa.

Heikki Herlin toimi myös luottamustehtävissä ja oli muun muassa Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknisen yhteistoimintakomitean jäsenenä vuosina 1961–1970. (Wikipedia)

Suomalaisten osallistujien matkajärjestelyistä vastasi Suomen Matkatoimisto Oy:n Neuvostoliiton matkojen osasto. Kokousosallistujille tarjottiin neljää erilaista matkapakettia, joista luxe-paketin hintaan sisältyi kolmen tunnin päivittäinen auton käyttö Moskovassa.

matkatarjous

Samaan aikaan Moskovassa koristeltiin kaupunkia, kiillotettiin punalippuja ja valmistauduttiin viettämään Lokakuun vallankumouksen 50-vuotisjuhlallisuuksia 7. lokakuuta 1967.

moskova-1967-polaroid

Valtiovarainministeri Mauno Koivisto nimitettiin Suomen Pankin pääjohtajaksi 13. lokakuuta 1967.

Suomalais-Neuvostoliittolainen kauppakamari perustetaan

Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin perustava kokous pidettiin tiistaina 3. päivänä syyskuuta vuonna 1946. Helsingin konservatorion salissa oli läsnä 133 Suomen talouden ja poliittisen vallan edustajaa. Mukana oli myös neuvostoliittolaisia edustajia, muun muassa Yleisliittolaisen Kauppakamarin puheenjohtaja M.V. Nesteroff.

Perustavan kokouksen oli koollekutsunut väliaikainen toimikunta, jonka työstämät kauppakamariyhdistyksen säännöt oli hyväksytetty valtioneuvostolla elokuun alussa.

Toimikunta oli kerännyt myös sitoumuksia jäseneksi liittymisestä. Perustavaan kokoukseen mennessä sitoumukset oli saatu yhteensä 224 suomalaiselta yritykseltä ja yksityishenkilöltä ja 21 neuvostoliittolaiselta kaupalliselta järjestöltä.

Kokouksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Samuli Harima, tervehti osallistujia diplomaattisin sanankääntein:

Väliaikaisen komitean puolesta minulla on kunnia avata Suomalais-Neuvostoliittolaisen Kauppakamariyhdistyksen perustava kokous ja lausua yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi. Erittäinkin tahtoisin kohdistaa tervehdykseni suuren ja vaikutusvaltaisen Neuvostoliiton Keskuskauppakamarin puheenjohtajalle, herra Nesterow´ille, joka saapumisellaan tähän kokoukseen on voimakkaasti alleviivannut perustettavana olevan kauppakamarin merkitystä Neuvostoliiton ja Suomen väliselle taloudelliselle vuorovaikutukselle.

Huomioon ottaen sen vakavan mielenkiinnon, jota kummankin maan talouselämän piirit ovat osoittaneet tälle kauppakamarille jo sen perustamissuunnitelmien alusta lähtien, olen vakuutettu, että tämä historiallinen tapaus, joka avaa uusia rajattomia mahdollisuuksia kahden naapurimaan talouselämän kehittämiseksi, tulee hedelmällisesti vaikuttamaan niin hyvin suuren Neuvostoliiton kuin pienen Suomen kansalaisten jokapäiväisen taloudellisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.Samuli Harima

Kokouksen osallistujat edustivat yhteensä 115 yhdistyksen perustajajäsentä, joiden jäsenyys tuoreessa kauppakamariyhdistyksessä vahvistettiin edustajiensa nimikirjoituksilla. Yksi perustajajäsenistä oli kuljetusyhtiö John Nurminen Oy, jota edusti yrityksen perustaneen John Nurmisen pojanpoika, eli yrityksen silloinen toimitusjohtaja Matti Nurminen.

john-nurminen

Nurminen Logistics (John Nurminen Oy)

Nurminen Logistics on suomalainen logistiikka-alan konserni. Aiemmin yhtiö tunnettiin nimellä John Nurminen Oy perustajansa John Nurmisen mukaan. Yhtiön toiminta-alue käsittää Suomen lisäksi Baltian maat ja Venäjän. Nurminen Logisticsin pääkonttori sijaitsee Helsingin Pasilassa.

Yhtiö sai alkunsa maanviljelijä Johan (John) Nurmisen muutettua Raumalle ja aloitettua siellä sekatavarakaupan pitämisen vuonna 1886. Yhtiö laajentui varustamotoimintaan ja Nurminen-yhtiön ensimmäinen oma alus valmistui vuonna 1891. Nurminen aloitti puutavarakuljetuksilla ja laajeni myöhemmin huolinta-, laivanvarustus- ja laivanselvitysyhtiöksi. Ensimmäisen maailmansodan aikana yhtiö kasvoi Suomen suurimmaksi huolintaliikkeeksi. (Wikipedia)

John Nurmisen säätiö tekee useiden hankkeiden kautta merkittävää työtä Itämeren suojelemiseksi.

Pääministeri Mauno Pekkala teki radiopuheessaan selkoa Pariisin rauhanneuvottelujen etenemisestä 6. syyskuuta 1946.

Valtioneuvosto hyväksyy SNKK:n säännöt

Pekkalan hallitus kokoontui perjantaina elokuun 2. päivänä kello 13:30 käsittelemään Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin sääntöjen hyväksymistä. Esityksen säännöistä oli työstänyt kahta kuukautta aiemmin perustettu väliaikainen toimikunta, jota luotsasi suomalaisen talouselämän vaikuttaja ja myöhemmin SNKK:n pitkäaikainen puheenjohtaja Samuli Harima.

Hallituksen istuntoa johtaneen pääministeri Mauno Pekkalan lisäksi läsnä olivat ulkoasiainministeri Takki, valtiovarainministerit Hiltunen ja Törngren, kansanhuoltoministerit Murto ja Vilhula, sosiaaliministerit Janhunen, Heljas ja Härmä ja sisäasianministeri Viding. Hallituksen jäsenistä yhteensä kahdeksan ministeriä, muun muassa Enckell ja Leino, olivat muiden virkatointensa vuoksi estyneitä saapumaan kokoukseen. Ajat olivat Suomen poliittiselle johdolle kiireisiä, sillä samoihin aikoihin käynnisteltiin Pariisin rauhanneuvotteluja.

Kauppakamariyhdistyksen säännöissä todettiin mm. seuraavaa:

Yhdistys on vapaa kansalaisjärjestö, joka ei tavoittele poliittisia tai voittoa tuottavia päämääriä. Sen varsinaisena tarkoituksena on ylläpitämällä Suomalais-Neuvostoliittolaista kauppakamaria myötävaikuttaa Suomen ja Neuvostoliiton välisten kaupallisten, rahallisten, teollisten ja muiden taloudellisten suhteiden aikaansaamiseen, kehittämiseen ja helpottamiseen.

Kokouksessaan valtioneuvosto päätti vahvistaa kauppakamariyhdistyksen säännöt. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin tasan kuukauden päästä Helsingin Pörssitalolla.

perustamisasiakirjoja-2

Samuli Harima (1879 – 1962)

Samuli Albert Harima oli suomalainen kauppaneuvos ja talouselämän vaikuttaja, jonka kauppiasura alkoi Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan piiristä ja ulottui kansainväliseen kauppakamaritoimintaan. Varsinaisen elämäntyönsä Harima hän teki tukkuliike Talous-Osakekaupan pääosakkaana ja johtajana 1922–1943, sekä johtokunnan puheenjohtajana kuolemaansa saakka 1962.

Samuli Harima oli aktiivinen myös erilaisissa luottamustehtävissä. Hän oli perustamassa Suomen Tukkukauppiaiden liittoa, jonka puheenjohtajana toimi vuoteen 1946. Hän toimi jäsenenä Kansainvälisessä tukkukauppiasliittojen keskusneuvostossa sekä Pohjoismaiden tukkukauppiasliittojen keskusneuvoston puheenjohtajana. Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin puheenjohtajana hän toimi sen perustamisesta aina vuoteen 1959. Muita luottamustehtäviä hänellä oli muun muassa Aero Oy:ssä, Kansallis-Osake-Pankissa, Vakuutusosakeyhtiö Pohjolassa ja sanomalehti Uudessa Suomessa. (Wikipedia)

Presidentti J. K. Paasikivi nimitti Suomen valtuuskunnan Pariisin rauhanneuvotteluihin 2. elokuuta 1946. Valtuuskuntaan tulivat artikkelissa mainituista ministereistä nimitetyiksi pääministeri Mauno Pekkala, ulkoministeri Carl Enckell, sisäministeri Yrjö Leino ja toinen sosiaaliministeri Lennart Heljas.

Raunioista jälleenrakennukseen

Torstaina 6. päivänä kesäkuuta Helsingin Pörssitalolle oli kokoontunut kolmisenkymmentä Suomen ja Neuvostoliiton kaupan ja teollisuuden edustajaa keskustelemaan maiden välisen talousyhteistyön henkiinherättämisestä liki kolme vuosikymmentä jatkuneen hiljaiselon jälkeen.

Jatkosota oli päättynyt kaksi vuotta aiemmin ja Lapin sodan rauniot lakkasivat savuamasta edellisvuoden keväänä. Sodassa hävinneen, mutta itsenäisyytensä säilyttäneen nuoren tasavallan korkeimmassa johdossa nähtiin, että hyvien suhteiden luominen kaikkiin osapuoliin – niin länsiliittoutuneisiin kuin Neuvostoliittoonkin – olisi yksi tärkeimmistä tavoitteista rauhanomaisen rinnakkaiselon edistämiseksi.

Näin ajatukset puettiin sanoiksi Pekkalan hallitusohjelmassa maaliskuussa 1946:

Välirauhansopimuksen tarkka täyttäminen on ollut ja on edelleen, samoin kuin ulkopolitiikkamme hoitaminen muutenkin ystävällisten suhteittemme kehittämiseksi ja lujittamiseksi Neuvostoliittoon ja Länsiliittoutuneisiin kansakuntiin yleensä, ulkopolitiikkamme tärkeimpiä tehtäviä. Täten ja myös eräin toisin toimenpitein on pyritty laskemaan pohja lujalle ja kestävälle rauhalle Neuvostoliiton ja Ison-Britannian kanssa.Ote Pekkalan hallituksen ohjelmasta 26.3.1946

Talous- ja kauppasuhteiden uudelleenrakentamisella nähtiin olevan rauhaa vahvistava ja kansakunnan taloutta tervehdyttävä vaikutus. Juuri tästä asiasta myös oli Pörssitalolle kokoonnuttu keskustelemaan.

Tavoitteen edistämiseksi ja Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin toiminnan käynnistämiseksi kokouksessa perustettiin väliaikainen toimikunta, jonka tehtäväksi annettiin kauppakamarin sääntöjen työstäminen, niiden esittäminen valtioneuvostolle hyväksyttäväksi ja muiden kauppakamariyhdistyksen perustamistoimenpiteiden käynnistäminen.

perustamisasiakirjoja-1

Kokouksen jälkeen valtioneuvostolle osoitetun muistion allekirjoittivat Talous-Osakekaupan toimitusjohtaja Samuli Harima, Suomi-Neuvostoliitto Seuran kauppa- ja teollisuustoimikunnan sihteeri Albert Enckell, Neuvostoliiton kaupallinen edustaja P.V. Alexandrov, neuvostoliittolaisen turkisvientiyhtiö Sojuzpushinan edustaja K.I. Ivanov, sekä Suomi-Neuvostoliitto-Seuran pääsihteeri Aimo Rikka.

Suomalaisista allekirjoittajista tuli samalla SNKK:n merkittäviä toimijoita useiksi vuosiksi eteenpäin. Harima toimi Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin puheenjohtajana 1946 – 1959, Rikka sen pitkä-aikaisena pääsihteerinä vuosina 1947 – 1983 ja Enckell rahastonhoitajana aina kuolemaansa saakka vuoteen 1964.

Yläkuvassa Helsingin Pörssitalon sali vuonna 1935. Kuva: Suomen Pankki

 Italia luopuu monarkiasta 2. kesäkuuta 1946. Maa julistetaan tasavallaksi ja kuningas Umberto II karkoitetaan.