Jäsenmäärän huippuvuosi

Kauppakamarin jäsenmääräkehitys on kautta vuosikymmenten heijastellut naapurimaiden välisen kaupan konjunktuureja: kun kauppa on kasvanut, on jäsenmääräkin noussut, ja kun kaupankäynnin volyymit ovat kääntyneet alas, on jäsenmäärä pienentynyt.

Kauppakamarilla oli eniten jäseniä vuonna 2012, eli samana vuonna kun Suomen Venäjän-vienti nousi volyymiltään kaikkien aikojen ennätykseensä: 5,7 miljardiin euroon. Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa oli sinä vuonna yhteensä 892 jäsenyritystä ja -organisaatiota.

jasnemaara

Vuonna 2015 Suomen tavaraviennin arvo Venäjälle jäi 3,2 miljardiin euroon. Saman vuoden lopussa SVKK:lla oli yhteensä 738 jäsentä.

Suhteellisesti suurin jäsenmäärän lasku koettiin vuosina 1996 – 2002, jolloin jäsenmäärä laski lähes neljänneksen, eli 761 jäsenestä 589 jäseneen.

Helsinki oli maailman designpääkaupunki vuonna 2012.

2011: Venäjän-kaupan huippuvuosi

Vuosi 2012 oli huippuvuosi Venäjän ja Suomen välisessä kokonaiskaupassa Neuvostoliiton jälkeisenä aikana. Venäjän-kaupan osuus Suomen ulkomaankaupan kokonaisarvosta kohosi 14,2 prosenttiin ja oli 16,7 miljardia euroa. Venäjän viennin arvo oli 5,3 miljardia euroa (osuus 9,4 %) ja tuonnin arvo 11,3 miljardia euroa (18,7 %).

venajankauppa-1992-2012

Suomen Venäjän vienti oli tosin vieläkin reippaampaa seuraavana vuonna, kun sen arvo nousi 5,7 miljardiin ja muodosti kokonaisulkomaankaupasta tasan kymmenen prosenttia.

Senaattori John Kerry siirtyi uudeksi ulkoministeriksi tehtävästä eroavan Hillary Clintonin seuraajana 21. jolukuuta 2012.

Neuvostoliitto lakkaa ja idänkauppa sakkaa

Varsovan liitto ja itäblokin maiden talousliitto SEV lakkautettiin vuonna 1989 ja samoihin aikoihin itsenäisyysliikehdintä neuvostotasavalloissa alkoi vahvistua. Konservatiivien suorittaman vallankaappausyrityksen epäonnistuttua Neuvostoliiton kolmen perustajatasavallan johtajat allekirjoittivat joulukuun 8. päivänä vuonna 1991 sopimuksen Neuvostoliiton lakkauttamisesta. Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän parlamentit ratifioivat sopimuksen viikon sisällä.

Jo 1980-luvun lopulla Neuvostoliitossa alkaneet talousvaikeudet kärjistyivät läpitunkevaksi lamaksi, jota 1990-luvun alkuvuosina lääkittiin kivuliain reformein. Yritysten palkkarästit paisuivat, valtion verokertymä kutistui olemattomiin, inflaatio laukkasi, kulutustavarat katosivat kaupoista ja kansalaisten reaalitulot putosivat alle puoleen muutaman vuoden takaisesta tasostaan. Reaalipalkkojen lasku jatkui aina 1990-luvun lopulle.

Yksityistä katukauppaa Punaisen torin vieressä Moskovassa 1990-luvun alkupuolella.
Yksityistä katukauppaa Punaisen torin vieressä Moskovassa 1990-luvun alkupuolella.

Venäjän ulkomaankauppa hiipui ja energianvientitulot romahtivat johtuen osittain suurimpien kauppakumppaneiden – entisten neuvostotasavaltojen – maksukyvyttömyydestä.

Vanhojen ulkomaankaupan sopimusten lakattua olemasta voimassa matkalaukkutuonti nousi kukoistukseen: 1990-luvun puolivälissä arviolta noin kymmenen prosenttia Venäjän ulkomaantuonnista oli yksityishenkilöiden harjoittamaa matkalaukkutuontia.

Suomen ja Neuvostoliiton välinen Clearing-kauppa loppui Neuvostoliiton lakkauttamisen myötä ja Venäjän osuus Suomen ulkomaankaupan kokonaisvaihdosta putosi 11,3 prosentista viiteen prosenttiin. Neuvostoliiton aikaan tehdyistä kaupoista Venäjä jäi Suomelle velkaa yli 600 miljoonaa euroa, jonka se maksoi pois elokuussa 2006.

venajankauppa-1989-1999

Nokian Idänkaupan johdossa uransa tehnyt Stefan Widomski muisteli dramaattisia aikoja SVKK:n jäsenlehti Venlan haastattelussa:

”Pudotus oli dramaattinen niin Nokialle kuin koko Suomellekin, sillä nopeassa ajassa monilta yrityksiltä katosi suurin osa liikevaihdosta ja jollain se tyrehtyi jopa kokonaan. Idänkaupan romahtaminen oli yksi Suomen lamaan johtaneista osasyistä. Kaupan tyrehtyminen vaikutti kahdella tavalla: ensinnäkin vientitulojen menetyksenä ja toisaalta työpaikkojen vähenemisenä, mikä johti nopeaan työttömyyden kasvuun. Kaupan tyrehtymisen vaikutukset vaihtelivat eri toimialoilla. Surullisin esimerkki oli vaate ja kenkäteollisuus, jossa konkursseja nähtiin erittäin paljon. Sen merkitys elinkeinoelämälle ei tosin ollut niin suuri kuin esimerkiksi telakkateollisuudella, joka sekin menetti tilauksiansa idästä.”

Idänkaupan romahtaminen syvensi osaltaan Suomen talouden ylikuumenemisesta ja talouspolitiikasta johtunutta lamaa. Vuosien 1990–1993 laman aikana Suomen bruttokansantuote laski 13 prosenttia ja työttömyys nousi 3,5 prosentista lähes 19 prosenttiin. Vuonna 1993 uudenvuoden puheen piti poikkeuksellisesti silloinen Suomen pääministeri Esko Aho.

1983: Neuvostokaupan huippuvuosi

Neuvostoliiton osuus Suomen ulkomaankaupasta oli alkanut kasvaa tsaisesti 1970-luvun alkupuolelta lähtien ja saavutti huippunsa 1980-luvulla. Vuonna 1983 idänkauppa muodosti jo yli neljänneksen (25,9 %) Suomen ulkomaankaupasta.

idankaupan-osuus-1946-1983

Parin vuoden kuluttua Neuvostoliiton talousjärjestelmä alkoi kuitenkin yskähdellä ja idänkaupan osuus kääntyi hitaaseen laskuun.

Idänkaupan varsinainen romahdus koettiin Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991. Seuraavana vuonna idänkaupan osuus hiipui jo 4,9 prosenttiin. Idänkaupan jyrkkä hidastuminen oli osaltaan syventämässä 1990-luvun alkupuolen lamavuosia Suomessa.

Valion mainos Suomen Ulkomaankauppa -lehdessä vuonna 1983.
Valion mainos Suomen Ulkomaankauppa -lehdessä vuonna 1983.
Danuta Wałęsa vastaanotti Oslossa hänen miehelleen Lech Wałęsalle myönnetyn Nobelin rauhanpalkinnon 10. joulukuuta 1983.