Muutosten tuulet

1980-luvun lopulla Neuvostoliitossa voimistuneet muutoksen tuulet lievensivät suurvaltojen välisiä Kylmän sodan jännitteitä. Suhteiden lientyminen käynnistyi Mihail Gorbatshovin valtaantulon myötä ja sitä edistettiinsuurvaltapoliittisella tasolla muun muassa Gorbatshovin ja Ronald Reaganin tapaamisissa Genevessa (1985) ja Reykjavikissa (1986). George Bush ja Mihail Gorbatshov tapasivat muun muassa syyskuussa 1990 Helsingissä järjestetyssä huipputapaamisessa.

Kansainvälispoliittisen roudan sulaminen heijastui monella tavalla myös Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin toimintaan. Esimerkiksi vuonna 1990 SNKK järjesti kaksi korkean tason symposiumia, joissa pohdittiin Neuvostoliiton, Suomen ja USA:n yhteistyömahdollisuuksia kaupan alalla.

ussr-usa-1990

Unkarista tuli ensimmäisenä entisen itäblokin maana Euroopan neuvoston jäsen 1. marraskuuta 1990.

Sukellusveneitä ja suurvaltapolitiikkaa

Kylmän sodan aikana suomalaiset teknologiayritykset joutuivat tasapainottelemaan neuvostoliittolaisen kysynnän ja Yhdysvaltain Neuvostoliitolle asettamien teknologian vientikieltojen välillä. Koska Suomi ei ollut allekirjoittanut Yhdysvaltain Neuvostoliittoa kohtaan asettamamaa vientikieltoa, joutuivat jotkut suomalaisyritykset erityisesti 1980-luvulla Yhdysvaltain painostuksen kohteeksi vietyään teknologiaa Neuvostoliittoon.

Yksi tällaisista yrityksistä oli Rauma-Repola, joka vuonna 1987 oli toimittanut Neuvostoliittoon kaksi syvänmeren sukellusalusta. Kauppa ärsytti Yhdysvaltoja, koska sillä itsellään ei ollut yhtä syvälle sukeltavia ja toimintakykykyisiä aluksia kuin Rauma-Repolan valmistamat venäläiset Mir I ja Mir II. Pentagon pelkäsi venäläisten pääsevän Mireillä esimerkiksi noukkimaan pois ydinsukellusveneiden paikannuslaitteita, joita amerikkalaisilla on valtamerten pohjalla.

Sukellusalustoimitus sai aikaan painostavan diplomaattisen tilanteen Suomen, Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välille. Kriisin seurauksena Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA tuhosi Rauma-Repolalta erittäin lupaavan bisnesalueen, josta oli määrä kehittää yksi yhtiön päätoimialoista. Asiasta kertoi julkisesti ensimmäistä kertaa Rauma-Repola Oy:n pääjohtajana vuosina 1987–1990 toiminut Tauno Matomäki, jonka haastattelu julkaistiin Metallitekniikka-lehdessä 22.10.2003.

Tekniikka&Talous julkaisi jutun uudelleen vuonna 2009. Juttu on luettavissa kokonaisuudessaan lehden kotisivuilta.

Tapauksesta on kertonut myös presidentti Mauno Koivisto muistelmateoksessaan. Hän kertoo Yhdysvaltain suurlähettilään ilmoittaneen Suomelle uhkauksenomaisesti, että suomalaisyritykset eivät saisi hyväksyntää noin kymmenelle lisenssianomukselleen, jos Neuvostoliitto saisi sukellusalukset. Lisäksi silloinen Yhdysvaltain varapresidentti George Bush kirjoitti Koivistolle kirjeen, jossa hän epäili Rauma-Repolan urakan aiheuttavan vakavan uhan maailmanlaajuiselle turvallisuudelle.

 Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov ja Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan tapasivat ensimmäistä kertaa Washingtonissa Yhdysvalloissa 7. joulukuuta 1987.