Julkaisuja: Prospekti ja Suomen Ulkomaankauppa -lehti

Vuonna 1985 Suomalais-Neuvostoliittolainen kauppakamari osallistui kahden julkaisun tekemiseen. SNKK:n julkaisemassa suomenkielisessä Prospekti-lehdessä esiteltiin Neuvostoliiton taloutta ja pohdittiin suomalais-neuvostoliittolaisen kaupan näkymiä. Vuoden ensimmäisessä numerossa keskityttiin Neuvostoliiton maakaasuntuotantoon ja toisen numeron teemana oli ympäristönsuojelu. Prospekti-lehden painos oli 11 000 kappaletta.

Venäjänkielisessä Suomen Ulkomaankauppa -lehdessä esiteltiin suomalaista vientiä. Lehteä julkaisi Suomen Ulkomaankauppaliitto ja SNKK vastasi sen kääntämisestä venäjän kielelle. Vuonna 1985 lehdestä ilmestyi kaksi numeroa, joiden teemoina olivat sairaalateknologiat, pakkausteollisuus ja energia. Suomen Ulkomaankauppa -lehden painos oli 26 500.

suomen-ulkomaankauppalehti
Suomen Ulkomaankauppa -lehden kansi vuodelta 1980.
Prospekti-lehden toimitusneuvoston kokous vuonna 1982.
Prospekti-lehden toimitusneuvoston kokous vuonna 1982.