Mihail Gorbatšov Neuvostoliiton johtoon

Mihail Gorbatšov nimitettiin yksimielisesti Neuvostoliiton Kommunistisen puolueen pääsihteeriksi 11. maaliskuuta 1985. Tuolloin 54-vuotias Gorbatšov aloitti kommunistisen puolueen uudistuskampanjan kolmella iskulauseella: glasnost (avoimuus), perestroika (uudistukset) ja ulkopolitiikassa novoje mnenije (uusi ajattelu).

Uudistusten merkittävimmiksi esteiksi nousivat kuitenkin Neuvostoliitossa alkanut talouskasvun taantuminen ja maan merkittävimmän vientituotteen, eli öljyn, hinnan laskeminen 10–12 dollariin barrellilta.

Gorbatšov asetti tavoitteekseen myös alkoholinkulutuksen kasvun pysäyttämisen. Tavoitteen toteutusta varten käynnistetty toimenpideohjelma nimettiin kansan suussa ”kuivaksi laiksi”.

Toimenpideohjelman myötä alkoholintuotantoa leikattiin ja viinan vähittäismyyntihintoja nostettiin. Yllä olevalla uutisvideolla Gorbatšov kertoo toimenpideohjelman tavoitteista kuuntelijoilleen Leningradissa.

gorbatshov-allekirjoitus

Suomen ensimmäinen kaupallinen paikallisradio Radio Lakeus aloitti lähetystoimintansa Nivalassa 27. huhtikuuta 1985.