Helge Haavistolle Neuvostoliiton kunniamerkki

Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistön päätöksellä 16. lokakuuta vuorineuvos Helge Haavisto palkittiin ”Kunnioituksen mitali” -kunniamerkillä, jonka Haavistolle luovutti Neuvostoliiton Suomen suurlähettiläs V.M. Sobolev Neuvostoliiton suurlähetystössä järjestetyssä tilaisuudessa.

nl-kunniamerkki

Helge Haavisto
Helge Otto Holger Haavisto (1920 – 2012) oli suomalainen vuorineuvos, joka toimi Rautaruukki Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1960–1982 ja hallituksen puheenjohtajana 1982–1985. Hänen johdollaan Rautaruukki laajentui Pohjoismaiden suurimmaksi teräksen tuottajaksi. Haaviston aloittamien teknisten uudistusten ansiosta tehdas oli yksi maailman nykyaikaisimmista. Talouselämä valitsi vuonna 2012 Helge Haaviston Suomen historian sadan merkittävimmän yritysjohtajan joukkoon. Helge Haavisto toimi SNKK:n puheenjohtajana vuosina 1981 – 1986. (Wikipedia)

Helge Haaviston muistokirjoitus Helsingin Sanomissa.

Puolassa järjestettiin ensimmäiset parlamenttivaalit vuoden 1980 jälkeen 13. lokakuuta 1985.

Me ja Mosso – Moskovan suomalaisista oma kirja

Moskovan suomalaisten yhteisöstä julkaistiin oma kirja lokakuussa 2016. Kirjan ME JA MOSSO. Suomalaisten yhteiseloa Moskovassa yli kolme vuosikymmentä, on toimittanut tietokirjailija VTT, Moskovassa 1990-luvulla useita vuosia asunut ja toiminut Esa Seppänen. Häntä on avustanut yli 60 entistä ja nykyistä Moskovan suomalaista joko itse kirjoittamillaan jutuilla tai kirjan toimittajan keskustelukumppanina.

— Kirja ei ole historiikki, vaan siitä on haluttu tehdä runsaalla kuvituksella varustettu elävä ja yhtenäinen kokoelma muistoja, tapahtumia, episodeja ja henkilökuvia. Kyseessä on yhteinen tarina Moskovassa kolmen vuosikymmenen varrelta 1970-luvun loppuvuosista nykyaikaan, Esa Seppänen sanoo.

Kirjan ”sinisenä lankana” on omatoimisten ja -leimaisten kulttuuririentojen tuottama suomalainen yhteisöllisyys, sen rooli ja merkitys eri vuosikymmeninä. Suuri huomio kirjan tematiikassa kohdistuu 1990-lukuun, jolloin Neuvostoliitto hajosi, uusi Venäjä syntyi, ja suomalainen siirtokunta joutui elämään ja toimimaan suurten mullistusten keskellä.

— Sekava tilanne maassa ja sen keskuksessa synnytti suomalaisissa luontaisen tarpeen kehittää ja lujittaa paljolti Suomalaisen peruskoulun ympärille rakentunutta yhdessäoloa yli yritysten rajojen ulottuvine toimintamuotoineen. Moskovan suomalaiset olivat näinä vaikeina aikoina kuin yhtä perhettä, mikä auttoi välttämään näkyvät ja kaikkialla piilevät vedenalaiset karikot, Seppänen muistelee.

Näistä vaikeista ajoista on kirjassa myös kaikkien sen aikuisten suurlähettiläiden Heikki Talvitien, Arto Mansalan ja Markus Lyran muistelot ja mietteet perspektiivisine johtopäätöksineen.

Kirja on omakustanne, jonka toteuttamista on tukenut 20 yritystä ja Moskovan suomalaista yksityishenkilöä.

Me ja Mosso -kirjan julkistamistilaisuus järjestetään perjantaina 14.10.2016 kello 17.00-18.00 kirjakauppa Ruslaniassa (Bulevardi 7, Helsinki).

Viimeinen vuosikokous vanhalla nimellä

Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin viimeinen vuosikokous vanhalla nimellä pidettiin Finlandia-talossa 28.12.1990. Seuraava vuosikokous jäi pitämättä ja vuoden 1992 kokouksessa kauppakamariyhdistyksen nimi vaihdettiin muotoon Suomalais-Venäläinen kauppakamari.

Vuonna 1990 idänkaupassa puhaltelivat muutokset tuulet, sillä vuosikymmeniä käytössä olleesta clearing-kaupan järjestelmästä oltiin luopumassa. Clearing-kaupan loppuminen ei tullut yllätyksenä, vaan siirtymävaiheen muodoista ja ajasta oli käyty keskusteluja jo jonkin aikaa. Lisäksi idänkaupassa oli clearing-järjestelmän rinnalla jo muutaman vuoden ajan toteutettu myös vapaavaluuttapohjaista kauppaa. Vapaakauppaviennin osuus idänkaupasta oli parhaimmillaan ollut 1980-luvulla noin neljänneksen luokkaa.

Neuvostoliitto oli ilmoittanut virallisesti luopuvansa clrearing-kaupasta tasan kaksi viikkoa ennen SNKK:n vuosikokousta. Kokouksessa puhunut Kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen huomautti, että idänkaupan jatkuminen ei ole maksujärjestelmistä riippuvainen.

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan taso ei ole koskaan riippunut eikä tule vastakaan riippumaan maksujärjestelmästä. On molempien maiden kaupankävijöiden aliarvioimista väittää, että maksujärjestelmä on ylläpitänyt kauppaa riippumatta molemminpuolisista osto- ja myyntihaluista sekä kilpailukyvystä. Se, mikä tulee muuttumaan, on kaupan ennakointi ja ennustettavuus.Ilkka Suominen

Ennen vuosikokousta SNKK järjesti symposiumin, jossa käsiteltiin clearing-kaupan loppumista ja Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan tulevaisuuden näkymiä. Symposiumissa puhuivat muun muassa ulkoministeriön osastopäällikkö Leif Fagernäs, A/O Nesteen johtaja Eija Malmivirta ja professori Urpo Kivikari.

Leif Fagernäs, Eija Malmivirta ja Urpo Kivikari.
Leif Fagernäs, Eija Malmivirta ja Urpo Kivikari.
Lech Wałęsa valittiin Puolan presidentiksi 9. joulukuuta 1990. 

Mihail Gorbatšov Neuvostoliiton johtoon

Mihail Gorbatšov nimitettiin yksimielisesti Neuvostoliiton Kommunistisen puolueen pääsihteeriksi 11. maaliskuuta 1985. Tuolloin 54-vuotias Gorbatšov aloitti kommunistisen puolueen uudistuskampanjan kolmella iskulauseella: glasnost (avoimuus), perestroika (uudistukset) ja ulkopolitiikassa novoje mnenije (uusi ajattelu).

Uudistusten merkittävimmiksi esteiksi nousivat kuitenkin Neuvostoliitossa alkanut talouskasvun taantuminen ja maan merkittävimmän vientituotteen, eli öljyn, hinnan laskeminen 10–12 dollariin barrellilta.

Gorbatšov asetti tavoitteekseen myös alkoholinkulutuksen kasvun pysäyttämisen. Tavoitteen toteutusta varten käynnistetty toimenpideohjelma nimettiin kansan suussa ”kuivaksi laiksi”.

Toimenpideohjelman myötä alkoholintuotantoa leikattiin ja viinan vähittäismyyntihintoja nostettiin. Yllä olevalla uutisvideolla Gorbatšov kertoo toimenpideohjelman tavoitteista kuuntelijoilleen Leningradissa.

gorbatshov-allekirjoitus

Suomen ensimmäinen kaupallinen paikallisradio Radio Lakeus aloitti lähetystoimintansa Nivalassa 27. huhtikuuta 1985.

Jäsenmäärän huippuvuosi

Kauppakamarin jäsenmääräkehitys on kautta vuosikymmenten heijastellut naapurimaiden välisen kaupan konjunktuureja: kun kauppa on kasvanut, on jäsenmääräkin noussut, ja kun kaupankäynnin volyymit ovat kääntyneet alas, on jäsenmäärä pienentynyt.

Kauppakamarilla oli eniten jäseniä vuonna 2012, eli samana vuonna kun Suomen Venäjän-vienti nousi volyymiltään kaikkien aikojen ennätykseensä: 5,7 miljardiin euroon. Suomalais-Venäläisessä kauppakamarissa oli sinä vuonna yhteensä 892 jäsenyritystä ja -organisaatiota.

jasnemaara

Vuonna 2015 Suomen tavaraviennin arvo Venäjälle jäi 3,2 miljardiin euroon. Saman vuoden lopussa SVKK:lla oli yhteensä 738 jäsentä.

Suhteellisesti suurin jäsenmäärän lasku koettiin vuosina 1996 – 2002, jolloin jäsenmäärä laski lähes neljänneksen, eli 761 jäsenestä 589 jäseneen.

Helsinki oli maailman designpääkaupunki vuonna 2012.

Talouskokouksia ja mustia listoja

Kesällä 1952 Helsingissä valmistauduttiin kuumeisesti olympialaisiin. Samoihin aikoihin Moskovassa järjestettiin Kansainvälinen taloudellinen neuvottelukokous, jonka osallistujalista julkaistiin SNKK:n ”Tiedoituksia jäsenille” -kirjeessä 11. kesäkuuta 1952. Listan mukaan kokouksen suomalaisessa delegaatiossa oli yhteensä 13 henkilöä, joista kauppakamaria edusti pääsihteeri Aimo Rikka.

trudeau

Osallistujalistassa huomio kiinnittyy Kanadan edustajiin, joiden joukossa oli tuolloin 33-vuotias ekonomisti ja Le Devoir -lehden toimittaja Pierre Elliot Trudeau. Osallistuttuaan Moskovan neuvottelukokouykseen, poliittisesti liberaali ja työläisten asiaa ajanut kanadalaispoliitikko joutui maccarthyismin hengessä joksinkin aikaa Yhdysvaltain ”mustalle listalle”. Myöhemmin Trudeau poistettiin sieltä hänen valitettuaan asiasta.

Pierre Trudeau.
Pierre Trudeau.

”Epäilyttävien henkilöiden” mustalle listalle päätyminen ei haitannut Pierre Trudeaun poliittista uraa. Hänet valittiin maansa parlamenttiin vuonna 1965 ja Kanadan pääministeriksi kahdesti vuosina 1968–1979 ja 1980–1984. Trudeau oli poliitikkona niin suosittu, että Kanadassa ilmiötä alettiin kutsua Trudeaumaniaksi.

Justin Trudeau.
Justin Trudeau.

Pierre Trudeaun suosion perinnettä on jatkanut hänen poikansa Justin Trudeau, joka valittiin Kanadan pääministeriksi vuonna 2015.

Suomen sotakorvauksina Helsingin Ullanlinnaan rakentama uusi lähetystötalo luovutettiin Neuvostoliitolle 18. kesäkuuta 1952.

Luhta pukee venäläistä

Luhdan toppapuku, Järvisen sukset ja talvipakkasessa kimaltelevat hanget, ovat monien muistoissa muotoutuneet nostalgisiksi muistoiksi 70- ja 80-lukujen talvi-Suomesta. Neljän sukupolven ikään ehtinyt perheyritys Luhta vaatetti myös Neuvostoliitossa. Yritys liittyi kauppakamarin jäseneksi perustamisvuonna 1946 ja on jäsenenä edelleen.

luhta-1946

Luhdan vientiä itään tehtiin 1990-luvun alkuun saakka clearing-kaupan puitteissa. Neuvostoliiton hajottua Luhdan idänbisnekset laitettiin muutamaksi vuodeksi jäihin.

Uusi etabloituminen Venäjälle tapahtui 2000-luvun alussa Luhdan Venäjä-yhtiön toimitusjohtaja Keni Luhtasen vetämänä. Uuden markkinan haltuunotto ei ole aina helppoa. Haasteellista se oli erityisesti 1990-luvun Venäjällä, jossa uudestisyntyneen yhteiskunnan ja liiketoiminnan rakenteet vasta haeskelivat muotoaan.

— Aloimme kokeilla Venäjän-kauppaa 1990-luvun hulluina vuosina, jolloin perustimme Pietariin yhteisyrityksen. Maan lainsäädäntö oli vielä silloin kehittymätöntä, eikä kukaan oikein tuntunut tietävän, miten siellä pitäisi toimia. Siihen aikaan yhdet yritykset tekivät Venäjällä nopeita voittoja ja toiset kirveleviä tappioita. Sekavasta tilanteesta hyötyivät röyhkeimmät toimijat. Vuoden 1998 finanssikriisin jälkeen asiat alkoivat kuitenkin normalisoitua, Keni Luhtanen muistelee SVKK:n jäsenlehti Venlan haastattelussa.

Keni Luhtanen.
Keni Luhtanen.

Tytäryritystä perustettaessa 2000-luvun alkupuolella Luhdan lähtökohta oli, että organisaatio tulee olemaan paikallinen. Siinä vaiheessa ei haluttu enää kokeilla, vaan päätettiin toteuttaa etabloituminen kerralla kuntoon.

— Perheyrityksenä ollaan totta kai joustavia tilanteiden muuttuessa, mutta strategisesti pyrimme tekemään pysyviä liikkeitä. Toimintaa alettiin rakentaa siitä lähtökohdasta, että Venäjällä tullaan kasvamaan, Luhtanen kertoo.

Luhta Oy:n onnittelusähke SNKK:n 25-vuosijuhliin 3. syyskuuta 1971.
Luhta Oy:n onnittelusähke SNKK:n 25-vuosijuhliin 3. syyskuuta 1971.

Luhdalla on kaksi tytäryhtiötä Venäjällä. Tukkumyyntiyhtiö hoitaa myyntiä, markkinointia ja merkkiportfolion hallintaa ja toinen tytäryhtiö keskittyy pyörittämään Luhdan retail-toimintaa. Luhdalla on yhteensä Venäjällä parikymmentä omaa myymälää ja niiden lisäksi noin 30 liikettä toimii franchising-periaatteella. (Venla 2/2015)

Luhtanen Oy / Luhta Sportswear Company
Luhta Sportswear Company on suomalainen vaatetusalan konserni ja Suomen suurin muotialan yritys. Yrityksen perusti Vihtori Luhtanen Lahdessa vuonna 1907 ja nykyisin konserni työllistää arviolta 1 650 henkilöä. Vuonna 2012 yritykselle myönnettiin Tasavallan Presidentin kansainvälistymispalkinto. Luhdan tärkeimmät vientimaat ovat Saksa, Venäjä, Ruotsi, Alankomaat ja Ranska. (Wikipedia)

Lada suosionsa huipulla

Vuonna 1988 Suomessa rekisteröitiin yli 15 000 Ladaa, eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden lopussa Suomen maanteillä liikkui yhteensä 132 076 Ladaa ja se oli viidenneksi yleisin henkilöautomerkki heti Nissanin, Toyotan, Fordin ja Opelin jälkeen.

Ladaa alettiin tuoda Suomeen 1971, eli vain vuosi sen jälkeen kun Ladan tehdas Toljattissa oli käynnistetty. Vuonna 1970 esiteltyä Lada 1200-sarjaa valmistettiin aina 1989 saakka. Ladan Suomen-maahantuojana toimi muitakin neuvostoliittolaisia automerkkejä edustanut Oy Konela Ab.

Konelan Malmin autotalon mainos -80 luvulta. 

Ladojen maahantuonti loppui vuonna 2012, mutta käynnistyi uudelleen 2015 kun tamperelainen ManseMotors alkoi tuoda Suomeen Lada Granta ja Lada Kalina -malleja.

Oy Konela Ab / Delta Auto
Oy Konela Ab oli Suomessa vuosina 1948-2003 toiminut auto- ja konealan maahantuontiyritys, joka oli suuren osan toiminta-ajastaan neuvostoliittolaisen V/O Avtoexportin omistuksessa. Yrityksen toiminta on jatkunut vuodesta 2003 lähtien nimellä Delta Motor Group Oy brittiläisen pääomasijoittajan omistuksessa. (Wikipedia)

Suomalainen teollisuus esittäytyy Moskovassa

Samaan aikaan kun Toisen maailmansodan tapahtumien jälkipyykkien selvittely jatkui Pariisissa ja Nürnbergissä, Suomen ja Neuvostoliiton talousyhteistyön synnyttämiseksi otettiin näytelytoiminnan muodossa ensimmäisiä konkreettisia askelia.

Suomen teollisuuden näyttely järjestettiin Moskovan Dynamon stadionin tennishallissa 10.-25. elokuuta vuonna 1946.

Messuja varten Suomen Ulkomaankauppa -lehdestä painettiin erikoisnumero, joka toimi samalla myös messukatalogina. Tunnetuimmista suomalaisista yrityksistä katalogissa olivat edustettuina muun muassa Riihimäen lasi, Kymmene, Arabia, Enso-Gutzeit, Stockmann, Kalevala Koru, Värtsilä-konserni, KOP, Tampella, Instrumentarium, Ahlström, Valtion Metallitehtaat, Heteka ja Strömberg.

Suomen Ulkomaankauppa -lehteä kustansi tuolloin Suomen ulkomaankauppaliitto ja sen suojelijana ja edustajana toimivat presidentti J.K. Paasikivi ja Suomen pankin pääjohtaja Sakari Tuomioja.

Ennen Luzhnikin stadionin valmistumista Dynamon stadion oli Moskovan urheilutoiminnan keskus. Moskovan Dynamon vanha stadionkompleksi purettiin vuonna 2008.

moskovan-messut

Yhdysvaltalainen Robert H. Jackson esitti syyttäjien loppulausunnon Nürnbergin oikeudenkäynnissä 29. heinäkuuta 1946.

Lomalleko? Tietysti Dagomysiin, Mustallemerelle!

Inturist oli vuonna 1929 perustettu Neuvostoliiton virallinen matkatoimisto, jonka vastuulla oli ulkomaalaisten matkustaminen Neuvostoliitossa ja neuvostoliittolaisten matkustaminen ulkomaille. Vuonna 1992 matkatoimisto yksityistettiin monien muiden Venäjän valtionlaitosten tavoin.

Inturist mainosti ahkerasti myös SNKK:n julkaisemassa Prospekti-lehdessä. Kuvassa Inturistin mainos lehden taittoversiossa vuonna 1986.

inturist-1986