Valtioneuvosto hyväksyy SNKK:n säännöt

Pekkalan hallitus kokoontui perjantaina elokuun 2. päivänä kello 13:30 käsittelemään Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin sääntöjen hyväksymistä. Esityksen säännöistä oli työstänyt kahta kuukautta aiemmin perustettu väliaikainen toimikunta, jota luotsasi suomalaisen talouselämän vaikuttaja ja myöhemmin SNKK:n pitkäaikainen puheenjohtaja Samuli Harima.

Hallituksen istuntoa johtaneen pääministeri Mauno Pekkalan lisäksi läsnä olivat ulkoasiainministeri Takki, valtiovarainministerit Hiltunen ja Törngren, kansanhuoltoministerit Murto ja Vilhula, sosiaaliministerit Janhunen, Heljas ja Härmä ja sisäasianministeri Viding. Hallituksen jäsenistä yhteensä kahdeksan ministeriä, muun muassa Enckell ja Leino, olivat muiden virkatointensa vuoksi estyneitä saapumaan kokoukseen. Ajat olivat Suomen poliittiselle johdolle kiireisiä, sillä samoihin aikoihin käynnisteltiin Pariisin rauhanneuvotteluja.

Kauppakamariyhdistyksen säännöissä todettiin mm. seuraavaa:

Yhdistys on vapaa kansalaisjärjestö, joka ei tavoittele poliittisia tai voittoa tuottavia päämääriä. Sen varsinaisena tarkoituksena on ylläpitämällä Suomalais-Neuvostoliittolaista kauppakamaria myötävaikuttaa Suomen ja Neuvostoliiton välisten kaupallisten, rahallisten, teollisten ja muiden taloudellisten suhteiden aikaansaamiseen, kehittämiseen ja helpottamiseen.

Kokouksessaan valtioneuvosto päätti vahvistaa kauppakamariyhdistyksen säännöt. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin tasan kuukauden päästä Helsingin Pörssitalolla.

perustamisasiakirjoja-2

Samuli Harima (1879 – 1962)

Samuli Albert Harima oli suomalainen kauppaneuvos ja talouselämän vaikuttaja, jonka kauppiasura alkoi Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan piiristä ja ulottui kansainväliseen kauppakamaritoimintaan. Varsinaisen elämäntyönsä Harima hän teki tukkuliike Talous-Osakekaupan pääosakkaana ja johtajana 1922–1943, sekä johtokunnan puheenjohtajana kuolemaansa saakka 1962.

Samuli Harima oli aktiivinen myös erilaisissa luottamustehtävissä. Hän oli perustamassa Suomen Tukkukauppiaiden liittoa, jonka puheenjohtajana toimi vuoteen 1946. Hän toimi jäsenenä Kansainvälisessä tukkukauppiasliittojen keskusneuvostossa sekä Pohjoismaiden tukkukauppiasliittojen keskusneuvoston puheenjohtajana. Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin puheenjohtajana hän toimi sen perustamisesta aina vuoteen 1959. Muita luottamustehtäviä hänellä oli muun muassa Aero Oy:ssä, Kansallis-Osake-Pankissa, Vakuutusosakeyhtiö Pohjolassa ja sanomalehti Uudessa Suomessa. (Wikipedia)

Presidentti J. K. Paasikivi nimitti Suomen valtuuskunnan Pariisin rauhanneuvotteluihin 2. elokuuta 1946. Valtuuskuntaan tulivat artikkelissa mainituista ministereistä nimitetyiksi pääministeri Mauno Pekkala, ulkoministeri Carl Enckell, sisäministeri Yrjö Leino ja toinen sosiaaliministeri Lennart Heljas.

Elokuu 1981: Mainetta lännestä – mammonaa idästä

Vuoden 1981 elokuussa julkistettiin lähes samanaikaisesti kaksi suurta idänkaupan sopimusta. Suomalaisten rakennusliikkeiden yhteenliittymä Finn-Stroi Oy sai Kostamuksen kaivoskombinaatin toisen vaiheen rakennusurakan, jonka arvoksi laskettiin yli kaksi miljardia markkaa. Heti seuraavalla viikolla Valmet sai Neuvostoliitolta noin 800 miljoonan markan laivatilauksen.

Kaiken kukkuraksi hyviä uutisia kantautui myös lännestä, jossa Suomen Kike Elomaa voitti naisten kehonrakennuksen maailmanmestaruuden Kaliforniassa Yhdysvalloissa.

Finn-Stroi Oy

Finn-Stroi Oy oli suomalaisten rakennusyhtiöiden Neuvostoliittoon suuntautuvia rakennushankkeita varten perustama yhteenliittymä. Suurimpia sen toteuttamia rakennushankkeita olivat muun muassa Kostamus-projekti 1977–1988 (6,5 miljardia markkaa) ja Svetogorskin paperitehdas 1972–1982 (2,7 miljardia markkaa).

Yhteenliittymässä oli alkuvaiheessa osakkaana kahdeksan suurta suomalaista rakennusyritystä, pääosakkaina Polar-rakennus Oy, Haka, Puolimatka, Teräsbetoni ja YIT. Myöhemmässä vaiheessa mukaan tuli lisäksi kuusi muulta osakasta: Lemminkäinen Oy, Palkki Oy sekä Perusyhtymä Oy.

Finn-Stroin ideoija ja sen hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja oli Polar-rakennuksen toimitusjohtaja, vuorineuvos Kauko Rastas. (Wikipedia)

Suomen MTV aloitti Kymmenen uutiset 1. syyskuuta 1981.

Karvaiset karvakauppiaat Karjaalta

Karvaiset karvakauppiaat Karjaalta, eli Lilja Pile Oy:n henkilökunta jätti terveisensä SNKK:n messuväelle Lahden messuilla 6. elokuuta 1981. Yritys valmisti neuleita.

”Karvaiset karvakauppiaat Karjaalta toivottavat kaikkea hyvää jatkossakin. Eli kuten totesimme, parasta on probleema sellainen, kuin ei ole ollenkaan probleemoja. Tapaamme – kaikki OK.”

liljapile

Lilja Pile Oy:n henkilökuntaa. Kuva: Raili Lähde.
Lilja Pile Oy:n henkilökuntaa. Kuva: Raili Lähde.
Music Television (MTV) aloitti lähetyksensä 1. elokuuta 1981.

Raunioista jälleenrakennukseen

Torstaina 6. päivänä kesäkuuta Helsingin Pörssitalolle oli kokoontunut kolmisenkymmentä Suomen ja Neuvostoliiton kaupan ja teollisuuden edustajaa keskustelemaan maiden välisen talousyhteistyön henkiinherättämisestä liki kolme vuosikymmentä jatkuneen hiljaiselon jälkeen.

Jatkosota oli päättynyt kaksi vuotta aiemmin ja Lapin sodan rauniot lakkasivat savuamasta edellisvuoden keväänä. Sodassa hävinneen, mutta itsenäisyytensä säilyttäneen nuoren tasavallan korkeimmassa johdossa nähtiin, että hyvien suhteiden luominen kaikkiin osapuoliin – niin länsiliittoutuneisiin kuin Neuvostoliittoonkin – olisi yksi tärkeimmistä tavoitteista rauhanomaisen rinnakkaiselon edistämiseksi.

Näin ajatukset puettiin sanoiksi Pekkalan hallitusohjelmassa maaliskuussa 1946:

Välirauhansopimuksen tarkka täyttäminen on ollut ja on edelleen, samoin kuin ulkopolitiikkamme hoitaminen muutenkin ystävällisten suhteittemme kehittämiseksi ja lujittamiseksi Neuvostoliittoon ja Länsiliittoutuneisiin kansakuntiin yleensä, ulkopolitiikkamme tärkeimpiä tehtäviä. Täten ja myös eräin toisin toimenpitein on pyritty laskemaan pohja lujalle ja kestävälle rauhalle Neuvostoliiton ja Ison-Britannian kanssa.Ote Pekkalan hallituksen ohjelmasta 26.3.1946

Talous- ja kauppasuhteiden uudelleenrakentamisella nähtiin olevan rauhaa vahvistava ja kansakunnan taloutta tervehdyttävä vaikutus. Juuri tästä asiasta myös oli Pörssitalolle kokoonnuttu keskustelemaan.

Tavoitteen edistämiseksi ja Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin toiminnan käynnistämiseksi kokouksessa perustettiin väliaikainen toimikunta, jonka tehtäväksi annettiin kauppakamarin sääntöjen työstäminen, niiden esittäminen valtioneuvostolle hyväksyttäväksi ja muiden kauppakamariyhdistyksen perustamistoimenpiteiden käynnistäminen.

perustamisasiakirjoja-1

Kokouksen jälkeen valtioneuvostolle osoitetun muistion allekirjoittivat Talous-Osakekaupan toimitusjohtaja Samuli Harima, Suomi-Neuvostoliitto Seuran kauppa- ja teollisuustoimikunnan sihteeri Albert Enckell, Neuvostoliiton kaupallinen edustaja P.V. Alexandrov, neuvostoliittolaisen turkisvientiyhtiö Sojuzpushinan edustaja K.I. Ivanov, sekä Suomi-Neuvostoliitto-Seuran pääsihteeri Aimo Rikka.

Suomalaisista allekirjoittajista tuli samalla SNKK:n merkittäviä toimijoita useiksi vuosiksi eteenpäin. Harima toimi Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin puheenjohtajana 1946 – 1959, Rikka sen pitkä-aikaisena pääsihteerinä vuosina 1947 – 1983 ja Enckell rahastonhoitajana aina kuolemaansa saakka vuoteen 1964.

Yläkuvassa Helsingin Pörssitalon sali vuonna 1935. Kuva: Suomen Pankki

 Italia luopuu monarkiasta 2. kesäkuuta 1946. Maa julistetaan tasavallaksi ja kuningas Umberto II karkoitetaan.

Julkaisuja: Prospekti ja Suomen Ulkomaankauppa -lehti

Vuonna 1985 Suomalais-Neuvostoliittolainen kauppakamari osallistui kahden julkaisun tekemiseen. SNKK:n julkaisemassa suomenkielisessä Prospekti-lehdessä esiteltiin Neuvostoliiton taloutta ja pohdittiin suomalais-neuvostoliittolaisen kaupan näkymiä. Vuoden ensimmäisessä numerossa keskityttiin Neuvostoliiton maakaasuntuotantoon ja toisen numeron teemana oli ympäristönsuojelu. Prospekti-lehden painos oli 11 000 kappaletta.

Venäjänkielisessä Suomen Ulkomaankauppa -lehdessä esiteltiin suomalaista vientiä. Lehteä julkaisi Suomen Ulkomaankauppaliitto ja SNKK vastasi sen kääntämisestä venäjän kielelle. Vuonna 1985 lehdestä ilmestyi kaksi numeroa, joiden teemoina olivat sairaalateknologiat, pakkausteollisuus ja energia. Suomen Ulkomaankauppa -lehden painos oli 26 500.

suomen-ulkomaankauppalehti
Suomen Ulkomaankauppa -lehden kansi vuodelta 1980.
Prospekti-lehden toimitusneuvoston kokous vuonna 1982.
Prospekti-lehden toimitusneuvoston kokous vuonna 1982.

Kuvitettuja luetteloita Suomen viennin esittelemiseksi

Jo 1940-luvun loppupuolella osattiin ennakoida, että Neuvostoliitto tulisi olemaan suomalaisten tuotteiden ostaja myös sotakorvausten maksamisen jälkeen. Tätä silmällä pitäen ja Suomen tuotanto- ja vientimahdollisuuksien esittelemiseksi Neuvostoliitossa, Suomalais-Neuvostoliittolainen kauppakamari ryhtyi jo vuonna 1947 valmistelemaan Suomen talouselämän eri aloista kertovia venäjänkielisiä kuvitettuja luetteloja.

metalliteollisuus-copy

Ensimmäisenä päätettiin julkaista Suomen metalliteollisuutta esittelevä luettelo, johon haettiin ilmoittajia yhteistyössä Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen kanssa. Mukaan luetteloon pääsi 5 000 markan kustannuksella. Luetteloita toimitettiin Neuvostoliittoon jaettavaksi ilmaiseksi.

Suomen Metalliteollisuusyhdistys / Teknologiateollisuus ry
Suomen Metalliteollisuuden Harjoittajain Liitto perustettiin vuonna 1903 ja sen tehtävänä oli turvata työrauha ja torjua yhteisvoimin työtaistelutoimia. Pian tuli tarvetta myös yhteiselle elinkeinopoliittiselle vaikuttamiselle ja tätä varten perustettiin vuonna 1918 Suomen Metalliteollisuusyhdistys. Vuonna 1990 liitot yhdistettiin Metalliteollisuuden Keskusliitoksi. Nimi muutettiin Teknologiateollisuus ry:ksi vuonna 2003. (Tekniikka&Talous)
 Sensuuri lakkautetaan Suomessa 15. lokakuuta 1947.

Kauppiaita, vuorineuvoksia, pankinjohtajia ja presidenttejä

SNKK:n perustamisvuodelta 1946 peräisin oleva jäsenrekisteri pitää sisällään vajaat pari sataa jäsentietolomaketta. Joukossa on niin neuvostoliittolaisia valtionyrityksiä, -yhtymiä ja -organisaatioita, kuin myös aikansa suurimpia suomalaisista vientiyrityksiä, pankkeja, osuuskuntia ja elinkeinoelämän etujärjestöjä. Moni perustamisvuotena kauppakamariin liittynyt yritys on edelleen SVKK:n jäsen.

Takavuosina kauppakamari hyväksyi myös henkilöjäseniä, joita ensimmäisestä jäsenrekisteristä löytyy muutama kymmenen. SNKK:n ensimmäisinä henkilöjäseninä oli kauppiaita, toimitusjohtajia, kauppaneuvoksia sekä politiikasta ja yhteiskuntaelämästä tuttuja nimiä, kuten esimerkiksi kirjailijatar Hella Wuolijoki, Suomen Pankin pääjohtaja Sakari Tuomioja sekä lakit. tri, pankinjohtaja Urho Kekkonen, joka antoi sitoumuksensa jäseneksi 12. elokuuta vuonna 1946.

kekkonen
Urho Kekkosen jäsenrekisterimerkintä.
Saksan sotarikollisille Nürnbergin oikeudenkäynnissä langetetut kuolemantuomiot pantiin täytäntöön hirttämällä 16. lokakuuta vuonna 1946.

Suomalais-Neuvostoliittolainen kauppakamari perustetaan

Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin perustava kokous pidettiin tiistaina 3. päivänä syyskuuta vuonna 1946. Helsingin konservatorion salissa oli läsnä 133 Suomen talouden ja poliittisen vallan edustajaa. Mukana oli myös neuvostoliittolaisia edustajia, muun muassa Yleisliittolaisen Kauppakamarin puheenjohtaja M.V. Nesteroff.

Perustavan kokouksen oli koollekutsunut väliaikainen toimikunta, jonka työstämät kauppakamariyhdistyksen säännöt oli hyväksytetty valtioneuvostolla elokuun alussa.

Toimikunta oli kerännyt myös sitoumuksia jäseneksi liittymisestä. Perustavaan kokoukseen mennessä sitoumukset oli saatu yhteensä 224 suomalaiselta yritykseltä ja yksityishenkilöltä ja 21 neuvostoliittolaiselta kaupalliselta järjestöltä.

Kokouksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Samuli Harima, tervehti osallistujia diplomaattisin sanankääntein:

Väliaikaisen komitean puolesta minulla on kunnia avata Suomalais-Neuvostoliittolaisen Kauppakamariyhdistyksen perustava kokous ja lausua yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi. Erittäinkin tahtoisin kohdistaa tervehdykseni suuren ja vaikutusvaltaisen Neuvostoliiton Keskuskauppakamarin puheenjohtajalle, herra Nesterow´ille, joka saapumisellaan tähän kokoukseen on voimakkaasti alleviivannut perustettavana olevan kauppakamarin merkitystä Neuvostoliiton ja Suomen väliselle taloudelliselle vuorovaikutukselle.

Huomioon ottaen sen vakavan mielenkiinnon, jota kummankin maan talouselämän piirit ovat osoittaneet tälle kauppakamarille jo sen perustamissuunnitelmien alusta lähtien, olen vakuutettu, että tämä historiallinen tapaus, joka avaa uusia rajattomia mahdollisuuksia kahden naapurimaan talouselämän kehittämiseksi, tulee hedelmällisesti vaikuttamaan niin hyvin suuren Neuvostoliiton kuin pienen Suomen kansalaisten jokapäiväisen taloudellisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.Samuli Harima

Kokouksen osallistujat edustivat yhteensä 115 yhdistyksen perustajajäsentä, joiden jäsenyys tuoreessa kauppakamariyhdistyksessä vahvistettiin edustajiensa nimikirjoituksilla. Yksi perustajajäsenistä oli kuljetusyhtiö John Nurminen Oy, jota edusti yrityksen perustaneen John Nurmisen pojanpoika, eli yrityksen silloinen toimitusjohtaja Matti Nurminen.

john-nurminen

Nurminen Logistics (John Nurminen Oy)

Nurminen Logistics on suomalainen logistiikka-alan konserni. Aiemmin yhtiö tunnettiin nimellä John Nurminen Oy perustajansa John Nurmisen mukaan. Yhtiön toiminta-alue käsittää Suomen lisäksi Baltian maat ja Venäjän. Nurminen Logisticsin pääkonttori sijaitsee Helsingin Pasilassa.

Yhtiö sai alkunsa maanviljelijä Johan (John) Nurmisen muutettua Raumalle ja aloitettua siellä sekatavarakaupan pitämisen vuonna 1886. Yhtiö laajentui varustamotoimintaan ja Nurminen-yhtiön ensimmäinen oma alus valmistui vuonna 1891. Nurminen aloitti puutavarakuljetuksilla ja laajeni myöhemmin huolinta-, laivanvarustus- ja laivanselvitysyhtiöksi. Ensimmäisen maailmansodan aikana yhtiö kasvoi Suomen suurimmaksi huolintaliikkeeksi. (Wikipedia)

John Nurmisen säätiö tekee useiden hankkeiden kautta merkittävää työtä Itämeren suojelemiseksi.

Pääministeri Mauno Pekkala teki radiopuheessaan selkoa Pariisin rauhanneuvottelujen etenemisestä 6. syyskuuta 1946.