Viimeinen vuosikokous vanhalla nimellä

Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin viimeinen vuosikokous vanhalla nimellä pidettiin Finlandia-talossa 28.12.1990. Seuraava vuosikokous jäi pitämättä ja vuoden 1992 kokouksessa kauppakamariyhdistyksen nimi vaihdettiin muotoon Suomalais-Venäläinen kauppakamari.

Vuonna 1990 idänkaupassa puhaltelivat muutokset tuulet, sillä vuosikymmeniä käytössä olleesta clearing-kaupan järjestelmästä oltiin luopumassa. Clearing-kaupan loppuminen ei tullut yllätyksenä, vaan siirtymävaiheen muodoista ja ajasta oli käyty keskusteluja jo jonkin aikaa. Lisäksi idänkaupassa oli clearing-järjestelmän rinnalla jo muutaman vuoden ajan toteutettu myös vapaavaluuttapohjaista kauppaa. Vapaakauppaviennin osuus idänkaupasta oli parhaimmillaan ollut 1980-luvulla noin neljänneksen luokkaa.

Neuvostoliitto oli ilmoittanut virallisesti luopuvansa clrearing-kaupasta tasan kaksi viikkoa ennen SNKK:n vuosikokousta. Kokouksessa puhunut Kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen huomautti, että idänkaupan jatkuminen ei ole maksujärjestelmistä riippuvainen.

Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan taso ei ole koskaan riippunut eikä tule vastakaan riippumaan maksujärjestelmästä. On molempien maiden kaupankävijöiden aliarvioimista väittää, että maksujärjestelmä on ylläpitänyt kauppaa riippumatta molemminpuolisista osto- ja myyntihaluista sekä kilpailukyvystä. Se, mikä tulee muuttumaan, on kaupan ennakointi ja ennustettavuus.Ilkka Suominen

Ennen vuosikokousta SNKK järjesti symposiumin, jossa käsiteltiin clearing-kaupan loppumista ja Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan tulevaisuuden näkymiä. Symposiumissa puhuivat muun muassa ulkoministeriön osastopäällikkö Leif Fagernäs, A/O Nesteen johtaja Eija Malmivirta ja professori Urpo Kivikari.

Leif Fagernäs, Eija Malmivirta ja Urpo Kivikari.
Leif Fagernäs, Eija Malmivirta ja Urpo Kivikari.
Lech Wałęsa valittiin Puolan presidentiksi 9. joulukuuta 1990.