Vuosikokous 1985

Suomalais-Neuvostoliittolaisen kauppakamarin vuosikokouksen puhemiehistöä 19. joulukuuta 1985. Vuosikokous järjestettiin kansainvälisen kaupan ja tieteellis-teknisen yhteistyön keskuksessa Moskovassa ja siihen osallistui yli 500 kokousedustajaa Suomesta ja Neuvostoliitosta.

Suomen poliittista johtoa kokouksessa edusti ulkomaankauppaministeri Jermu Laine ja Neuvostoliiton hallituksen edustajana oli ulkomaankauppaministeri B.I. Aristov. Kokouksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Helge Haavisto.

Eduskunta hyväksyi äänin 148−30 Suomen täysjäsenyyden Euroopan vapaakauppajärjestö EFTA:ssa 17. joulukuuta 1985.